Iskolánk

Küldetésünk

A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola fő küldetése, hogy régiónk és egyes településeink kulturális és művészeti hagyományait, életét, művészetét, tradícióit életre keltse és továbbvigye a képzőművészet, tánc, színjátszás és zene gyakorlati és elméleti eredményeinek alkalmazásával.

Művészeti nevelésünk során minden egyes tanítványunk személyiségét figyelembe vesszük. Így tudjuk a legteljesebben kibontakoztatni tehetségüket. Diákjaink érdeklődését figyelembe véve fejlesszük művészeti érzékenységüket az esztétikai élmény segítségével úgy, hogy a tanulás öröm legyen számukra.

Tanáraink aktív és sikeres művészek, kiváló, neves alkotók.

A képzés rendje


Képzéseink négy szakon indulnak (képzőművészet, tánc, színjátszás és zene) és hagyományos módon csoportosan látogathatóak.

Az értékelés, osztályozás érdemjegyekkel történik. Diákjainknak minden évfolyam végén bizonyítványt adunk.

Iskolánk a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által besorolt oktatásügyi intézmény.