Képzőművészet

Iskolánk képzőművészet tagozata szeretne hozzájárulni az óvodás és iskoláskorú gyerekek képzőművészet oktatásához, fejlesztéséhez, s ezt a kitűnő lehetőséget kínáljuk az Ön gyermekének is.

Miért fontos
a vizuális nevelés?

A vizuális nevelés fontos feladata az esztétikai nevelés, amelynek középpontjában a világ gazdagságának felfedeztetése, az érzéki tapasztalás érzékenységének (általában az esztétikai fogékonyságnak) a fejlesztése áll.
A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segítik az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejlesztik a koncentráló képességet, az önszabályozást is. A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása során gyarapszik a szókincs, árnyaltabbá válik a fogalmazás. A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák közös értékelése ugyancsak fejleszti az anyanyelvi kommunikációt és a szocializációt. Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erőteljesen fejleszti az önálló tanulási képességeket.
A vizuális nevelés, jellemzően önállóságra késztető kreatív, saját érdeklődésre építő komplex hatású gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg, amelyek során lehetőség nyílik különböző élmények és ismeretek integrálására, ami nagyban segítheti a motiváció, a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását.
A vizuális nevelés fontos célja múltunk értékeinek felmutatása mellett mai életünk pozitív vonásainak felkutatása, a kortárs művészetek megismertetése, a fiatalokat ma érő számtalan spontán vizuális hatás közös élménnyé rendezése, hogy azok a fiatal generáció összetartozásának alapjává válhassanak.

A képzés
tartalma

A tanszak keretén belül a gyerekek megismerkednek és elsajátítják az alábbi képzőművészeti technikákat:
- Rajz
- Festés
- Grafika
- Textil
- Üvegfestészet
- Fémművesség
- Papír
- Kerámia – fazekaskorongon való agyagedények készítése
- Bábozás