Odbory
ponúkané našou školou

Literárno dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov.

V nižších ročníkoch formou hry sa dieťa naučí základné hudobné, pohybové a rytmické zručnosti. Potom nasleduje hra na zvolenom nástroji.

Na hodinách sa budeme venovať klasickému tancu, ktorým získajú správne držanie tela, ohybnosť, rovnováhu a ladnosť tanečného pohybu. Popri klasickom tanci sa na škole vyučuje ľudový a moderný tanec, ako aj súčasné štýly (HIP-HOP, break dance a elektric boogie).

Preberané techniky počas roka: kresba, maľba, grafika, textilné techniky, maľovanie na sklo, drôtovanie, práca s papierom, keramika, práca s hrnčiarskou hlinou, bábkarstvo.