Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať „zašpiniť sa“, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť, ale naučiť sa po sebe aj upratať. Radosť z akcie a hry u mladších detí pomaly premieňame na cieľavedomú a tvorivú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj výtvarných techník.

Obsah
vyučovania

Vyučovanie detí sa neobmedzuje iba na kresbu a maľbu, pravidelne sa vyrábajú grafiky, pracuje sa s hlinou, drôtom, textíliami, či sklom. Našim cieľom je podporiť vzťah detí k umeniu a rozvinúť v nich kreativitu.
Žiaci svoje zručnosti a vedomosti overujú nielen na hodinách, ale aj doma, v škole, v prácach pre komunitu, v ktorej žijú. Táto „praktická stránka“ ich tvorby je mimoriadne dôležité pri formovaní osobnosti jedinca. Individuálne majú možnosť rozvíjať svoje remeselné zručnosti a svoje intelektuálne schopnosti.

Preberané techniky
počas roka

Kresba, maľba, grafika, textilné techniky, maľovanie na sklo, drôtovanie, práca s papierom, keramika, práca s hrnčiarskou hlinou, bábkarstvo.