Showtime 2018 (Zsolt Csiba)

Dosiahnuté výsledky zo súťaže Showtime 2018 - Regionálna kvalifikačná súťaž Bratislava, 15.4.2018 (deti pripravil: Zsolt Csiba):
* Tanečná skupina z Vlčian – 2. miesto (deti - formácia)

* Tanečná skupina z Tône – malé deti – 3. miesto (deti - skupina)

* Duo z Vlčian – 2. miesto (deti – duo)