Stvrťročná výstava

14. novembra 2017 sa uskutočnila vernisáž štvrťročnej výstavy žiakov výtvarného odboru.
Žiaci môžu byť hrdí na svoje tvorby!