Vystúpenia žiakov

13. december 2015

Na tretiu adventnú nedeľu žiaci hudobného odboru nás naladili na vianočnú atmosféru. Tentokrát sa hľadisko naplnilo aj rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa stali veľmi vďačnými poslucháčmi a morálnou oporou, pre tých čo vystupovali prvýkrát. Poďakovanie patrí učiteľom, ktorí koncert zodpovedne pripravovali: Baracska Ida, Kálmárovej Zuzane, Köles Andrei a Peter Emmer.

23. september 2015

V Kolárove na júlovom pamätnom dni Dunajských povodní z roku 1965 vystúpili aj žiaci tanečného odboru našej školy.

30. august 2015

Ďakujeme za to, že sme sa mohli podieľať na programe LEHÁROVO LETA 2015, vystúpením našich žiakov z tanečného odboru. Bol to pre nás príjemný zážitok!

18. december 2014

Dňa 18. decembra 2014 v poobedňajších hodinách v Kultúrnom dome v Okoličnej na Ostrove vystupujúcich privítalo preplnené hľadisko. Po predstavení miestnych škôlkarov a žiakov základnej školy nasledovali hudobné a tanečné produkcie študentov našej umeleckej školy. Hodinový program bol pestrý a zaujímavý a nielen účinkujúci, ale aj diváci prežívali nezabudnuteľné chvíle.

14. december 2014

14. decembra aj v Tôni sa zastavil Mikuláš, aby priniesol darčeky pre malé aj väčšie deti, ktoré za to poďakovali milým programom. Zábavné choreografie Simony Ambrus Lelkes na vysokej úrovni v podaní študentov našej umeleckej školy zožali veľký úspech.

Stránky