Vystúpenia žiakov

27. apríl 2014

Naši tanečníci sa 27. apríla 2014 zúčastnili celoslovenskej kvalifikačnej súťaže - Majstrovstvá Slovenska - v Leviciach.

2. apríl 2014

Dňa 2. apríla 2014 sme organizovali tanečnú súťaž v Okoličnej na Ostrove pre našich žiakov.

19. december 2013

Vystúpenie tanečného odboru na prvom vianočnom koncerte.

16. november 2013

Žiaci tanečného odboru našej školy účinkovali prvýkrát 16. novembra 2013.

Stránky